Kitap Notlarım: #9 İstemenin Esrarı / Muhammed Bozdağ (4. Bölüm - Örnek İsteyişler )


 • Allah'ım! Beni dünyada kalbi kirli ve karanlık bir cahil olarak yaşatma. (sayfa, 213)
 • Bağışlanma Dileği (sayfa, 218)
 • Senin sevmediğin ve beni Sana sevdirmeyecek şeyleri yapmamak hususunda, bana sağlam bir irade vermeni diliyorum.
 • Senin mülkün olan şeylere yönelen nefsimin Senden izinsiz istemesine karşı, Senin yardımına sığınıyorum.
 • Bana insanlığın özellikle sonsuz mutluluğunu destekleyecek çalışmalarda bulunmama yetecek bir beden ve zihin sağlığı bağışlamanı diliyorum.
 • Ruhuma her sabah bu duayı samimiyetle okumaya beni teşvik edecek bir arzu  ver.
 • Beni karanlık ve tehlikeli yollardan geçirirken yalnız bırakmamanı, benim yanımda olduğunu hissetmemi sağlamanı istiyorum.
 • Kovulanlardan olmaktan ısrarla ve içtenlikle Sana sığınıyorum Allah'ım. Senden uzaklara düşmekten sana sığınıyorum. Amin.
 • Allah'ım! Beni Senden uzaklaştırmaya yırtınan nefsimin ellerine teslim etme.
 • İlim Yakarışı (sayfa, 219)
 • Öğrenebilmek için çırpınıyorum; ama, hafızam ancak Senin izin verdiğin kadar bana yardımcı oluyor. 
 • Sen Senden istemesini bilmeyen pek çok varlığa, müthiş bilgiler ve yetenekler kazandırdın.
 • Bana ilme ihtiyacımı öğrettiğin gibi, benim ilmi istememi yarattığın gibi, benim ilmi öğrenmemi de, öğrendiğimi yaşamamı da yarat.
 • Bu zulümler ve gafletler asrında yorgunum, güçsüzüm. Lütfen rahmetinle beni destekle. İrademi güçlendir; bana bilgiyi, ilimle meşguliyeti ve öğrendiğimi yaşamayı sevdir.
 • O'nu yerdekilere anlatırsanız, sizi göktekilere anlatır. (sayfa, 222) 
 • Ey Rabbimiz, bizim günahımız büyüktür. Fakat sen daha büyüksün. Sen bize, bize yakışanı değil, Sana yakışanı takdir eyle. (sayfa, 226)
 • Kur'an'dan Dualar (sayfa, 228)
 • "Ey Rabbim, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çözüver. Ta ki sözümü anlasınlar." (Kur'an; 20: 25-28)
 • "Ey Yüce Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır." (Kur'an; 25:65)
 • "Ey Rabbimiz, eğer unutmuş veya kasıtsız olarak yanlış yapmışsak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Bizi affet; lütfen kusurlarımızı bağışla; bize merhamet et." (Kur'an; 2: 286)
 • Ey Rabbim! Hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım.
 • "Ey Rabbim, girişeceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğrululuk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla ve bana katından destekleyici güç bağışla." (Kur'an; 17:80)
 • Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi Vesellem) Dualar (sayfa, 230)
 • "Allah'ım, Sana yaptığım duadan beni bitkin hale düşürüp ümitsiz bırakma. Bana karşı çok şefkatli ve merhametli ol. Ey Kendisinden istenenlerin en hayırlısı ve ey istenenleri verenlerin en hayırlısı.." (Câmiü's-Sağîr, Hadis no: 1481) 
 • "Allah'ım, gücümün tükenişini, çaremin bitişini ve insanların gözünde değersiz görülüşümü yalnız Sana şikâyet ediyorum. 
 • "Allah'ım Sen razı oluncaya kadar Senin rızanı dilemeye devam edeceğim." (A.g.e., Hadis no: 1483)
 • "..işitsinler diye iş yapmaktan sana sığınırım." (A.g.e., Hadis no: 1489)
 • "Allah'ım, yaradılışımı güzel takdir ettiğin gibi, ahlâkımı da güzel eyle." (A.g.e., Hadis no: 1485)
 • "..Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et." (A.g.e., Hadis no: 1488)
 • "Allah'ım, bana öğrettiğinden beni faydalandır. Fayda verecek bilgiyi bana öğret ve ilmimi arttır." (A.g.e., Hadis no: 1506)
 • "..Önümden, ardımdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek günah ve felâketlere karşı beni koru." (A.g.e., Hadis no: 1492)
 • "Bana sevgini ve sevgisi Senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et." (A.g.e., Hadis no: 1469)
 • "Allah'ım, bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et.." (A.g.e., Hadis no: 1505)
 • "Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden Sana sığınıyorum." (A.g.e., Hadis no: 1509)
 • "Senden kurtuluşu, yasaklardan uzak durmayı, tok gözlülüğü ve zenginliği istiyorum." (A.g.e., Hadis no: 1515)
 • "Allah'ım, her zorluğu kolaylaştırmakla bana lütufta bulun." (A.g.e., Hadis no: 1527)
 • "Öyle ki geciktirdiğin şeyin acele gelmesini, acele getirdiğinin de gecikmesini istemeyeyim." (A.g.e., Hadis no: 1526)
 • "..Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle." (A.g.e., Hadis no: 1496)
 • Allah'ım! Senden bitmeyen bir sevinç istiyorum. (sayfa, 233)
 • Yaratıcının alternatifleri sınırsız; ama, yarattıklarının alternatifleri sınırlıdır. (sayfa, 235)
 • Yeryüzünde duyarsız, ilgisiz ve isteksiz insanlar için gerçek başarı yoktur. (sayfa, 235)
 • Dışımızda olup bitenlerin içimizdeki izler başka başka olacaktır. (sayfa, 236)
 • Hepimiz bir anneden doğduk ve toprak hepimizin vücudunu bekliyor. Dünyada çoğu üzüldüklerimiz üzüntüye; sevindiklerimiz de sevinmeye değmiyor. (sayfa, 236)
 • Duyarsız, ilgisiz ve isteksiz insanlar için ger.ek başarı yoktur. (sayfa, 236)
 • Anne banalar acı çekmese, çocuklar huzurda ve güvende olamazlardı. (sayfa, 237)
 • Hayatımız boyunca duamızdan daha güçlü bir elimiz olmayacaktır. (sayfa, 238)
 • Fırsat şimdi elimizdedir; yarın gözlerimiz kapanabilir ve dillerimiz susabilir. (sayfa, 238)
 • Her şeyin ölümüne çalıştığı yeryüzünde biz tembel oturamayız. (sayfa, 239) 

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kitap Notlarım: #6 "Fesleğen - Hikmet Anıl Öztekin"

Kitap Notlarım: #2 "Elif Gibi Sevmek 2"

Kitap Notlarım: #5 "Söz Mühendisi - Hasan Çep"